Privacy

Privacy


Bij Balletstudio van der Stappen wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy. Voor het geven van lessen, het organiseren van evenementen, het administreren van uw deelname, het informeren en het kunnen innen van verschuldigde bedragen verwerken wij gegevens over u. Het vastleggen en gebruik van deze gegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor bovenstaande doelen. Bij inschrijving bij Balletstudio van der Stappen geeft u ons toestemming voor de verwerking en bewaring van uw gegevens. Al deze gegevens worden bij inschrijving strikt persoonlijk behandeld en zijn niet overdraagbaar aan derden; deze zijn dan ook beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Wij delen uw gegevens enkel met derden als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet. Indien u na het beëindigen van uw lidmaatschap uw gegevens niet langer beschikbaar wilt stellen, worden deze per direct op aanvraag verwijderd.

Tevens geeft u bij inschrijving apart toestemming voor het openbaarmaking en verveelvoudiging van het beeldmateriaal dat wordt gemaakt tijdens de lessen en optredens via on- en offlinemiddelen (waaronder de officiële sociale media-kanalen van de balletstudio), tenzij u schriftelijk bezwaar maakt tegen publicatie.

Bovenstaand is de manier beschreven waarop wij trachten te voldoen aan de AVG, dd. 28-05-2018. In onze Privacyverklaring staat exact beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen omtrent uw privacy, dan kunt u deze telefonisch stellen (0615650770) of per mail (info@balletstudiovanderstappen.nl).

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide